Szkolenie mikrolotowe


Pod pojęciem szkolenia mikrolotowego rozumie się szkolenie pilotów do uprawnień motolotniowych, samolotowych ultralekkich i motoparalotniowych (PPGG i PPG). Nauka praktyczna odbywa się odpowiednio na motolotni, samolocie ultralekkim, lub na paralotni zespolonej z napędem mechanicznym. Kursy podzielone są na część teoretyczną i praktyczną, tak jak w innych specjalnościach lotniczych. Zazwyczaj w okresie zimowym prowadzony jest kurs teoretyczny, po zaliczeniu którego wiosną można rozpocząć loty szkoleniowe z instruktorem. W przypadku szkoleń na paralotniach wyposażonych w napęd (PPG lub PPGG, czyli tzw. trajka) szkolenia odbywają się trybie modułowym, czyli zajęcia teoretyczne łączone są z ćwiczeniami praktycznymi. Po odbyciu całego szkolenia uczeń-pilot otrzymuje skierowanie na egzamin państwowy przed komisją LKE, po którym to uczeń staje się pilotem uzyskując stosowne uprawnienia.

Kontakt do instruktora mikrolotowego