Szkolenie spadochronowe


Szkolenie spadochronowe jest dostępne dla każdego, kto spełnia następujące warunki:

  • ukończone 18 lat
  • od 16 – 18 lat wyłącznie za zgodą opiekunów prawnych
  • posiada dobry stan zdrowia

Teoretyczny kurs spadochronowy prowadzony jest wg. Programu Szkolenia Spadochronowego zatwierdzonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego. Wszystkie zajęcia odbywają się na terenie lotniska Aeroklubu Szczecińskiego w Dąbiu. Do czasu zdania państwowego egzaminu i uzyskania Świadectwa Kwalifikacji osoby szkolące się posiadają status Ucznia-Skoczka i wykonują skoki wyłącznie pod nadzorem instruktora spadochronowego. Część teoretyczna zawiera takie przedmioty, jak: prawo lotnicze, budowa i eksploatacja spadochronów, człowiek – możliwości i ograniczenia, meteorologia, procedury operacyjne, zasady skoku – teoria skoku, ogólne bezpieczeństwo skoków spadochronowych – technika skoku.

Razem czas nauki teorii to ok. 10 godzin.

Ćwiczenia naziemne obejmują:

  • naukę oddzielania się od samolotu,
  • czynności po otwarciu spadochronu,
  • naukę lądowania (skocznia),
  • naukę układania spadochronu po skoku.

Pierwsze skoki wykonywane są z wysokości 1000 m z samolotu An-2.

Opłata za kurs 1500 zł

Cena obejmuje: szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne – jeden skok, materiały szkoleniowe. Kurs kończy się uzyskaniem zaświadczenia o wykonaniu pierwszego skoku spadochronowego.

Następny skok w cenie 220 zł (za każdy)

Ponadto, poza szkoleniem podstawowym oferujemy wszystkim chętnym skoki w tandemie z instruktorem  w cenie 1500 zł. Cena za skok tandemowy obejmuje również filmowanie!

Wspaniałe widoki i adrenalina gratis!!!

Kontakt do instruktora spadochronowego
Tel.:  608 038 997
Sekretariat Aeroklubu Szczecińskiego: tel. 91 461 55 50