Szkolenie szybowcowe


Podstawowe szkolenie szybowcowe odbywa się za wyciągarką. Co roku na przełomie lutego i marca odbywa się spotkanie organizacyjne w sprawie szkolenia szybowcowego. Szczegóły można znaleźć także na facebooku. Miejsce spotkania to sala wykładowa Aeroklubu Szczecińskiego, ul. Przestrzenna 10 na parterze. Aby zapisać się na szkolenie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Szkolenie podstawowe składa się z dwóch części:
• teoretycznej w trybie stacjonarnym w liczbie 52 godz. lekcyjnych wykładów i ćwiczeń,
• praktycznej, minimum 46 lotów z instruktorem, oraz 5 lotów samodzielnych (liczba lotów zależy od ocenianych przez instruktora umiejętności ucznia-pilota). Koszt kursu wynosi 4500 zł.

Zajęcia w szkoleniu teoretycznym odbywać się będą w trybie weekendowym. Szczegółowy plan zajęć podany zostanie na spotkaniu organizacyjnym. Część teoretyczna przygotowuje do części praktycznej i zawsze ją poprzedza. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z Programem Szkolenia Szybowcowego do Licencji SPL lub LAPL(S) Aeroklubu Szczecińskiego zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego w 2014 roku. Przedmioty wykładane na zajęciach to: prawo lotnicze, człowiek – możliwości i ograniczenia, meteorologia, łączność, zasady lotu, procedury operacyjne, osiągi i planowanie lotu, ogólna wiedza o statku powietrznym, nawigacja. Część teoretyczną kończy egzamin z każdego przedmiotu (w formie testu jednokrotnego wyboru). Zaliczenie wszystkich przedmiotów upoważnia do uzyskania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia teoretycznego, które jest wymagane do uzyskania licencji pilota szybowcowego SPL lub LAPL(S).

Część praktyczna to loty szkolne ze startu za wyciągarką mechaniczną i odbywają się na szybowcach typu Bocian lub Puchacz. Szkolenie obejmuje naukę latania po prostej, wykonywania prawidłowych zakrętów, startu za wyciągarką, lądowań i zachowań w sytuacjach awaryjnych. Przystąpienie do tej części szkolenia jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
• w dniu wykonania pierwszego lotu samodzielnego szkolony musi mieć ukończone 14 lat (uwaga: jeżeli kandydat jest niepełnoletni, musi w takim przypadku posiadać zezwolenie rodziców albo opiekunów prawnych na szkolenie w zakresie powyższego programu),
• szkolony nie może wykonywać samodzielnych lotów, jeżeli nie posiada ważnego orzeczenia lotniczo-lekarskiego odpowiedniego dla licencji SPL lub LAPL(S),
• szkolony powinien posiadać umiejętność czytania i pisania, oraz podstawową wiedzę z zakresu matematyki i fizyki.

Szkolenie praktyczne odbywa się zazwyczaj w miesiącach czerwiec-lipiec. Sugeruje się zaplanowanie szkolenia praktycznego w jednym ciągu np. przez 1-2 tygodnie. Codzienny trening jest najbardziej efektywny i zazwyczaj skutkuje szybszym ukończeniem kursu. Jednakże inne rozłożenie szkolenia w czasie też prowadzi do celu.

Kontakt do instruktora szybowcowego