Terminy szkoleń PPG w Szczecinie (EPSD)


Terminy:
• 23.05 – 31.05 Szkolenie I, II etap, PPG
• możliwy dodatkowy termin (jeżeli będą chętni)
• 05.09 – 13.09 Szkolenie I, II etap, PPG
Koszt:
• I etap PP + H – 1900zł
• II etap PP – 1750zł
• I, II etap (PP razem) – 2990zł