Uchwały 2015


Uchwały Zarządu Aeroklubu Szczecińskiego z roku 2015. Żeby przeczytać (pobrać) kliknij wybraną nazwę pliku.

Pliki do wglądu lub pobrania:

Plik Opis Rozmiar pliku
pdf 1/2015 Posiedzenie 5 lutego nr 1/2015, protokół 1/2015
Uchwała 1/2015 (dotyczy odwołania Andrzeja Belickiego z funkcji Dyrektora)
371 KB
pdf 2/2015 Posiedzenie z 5 lutego nr 2/2015, protokół 1/2015
Uchwała 2/2015 (dotyczy Kierownika Odpowiedzialnego Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia ATO)
375 KB
pdf 3/2015 Posiedzenie z 5 lutego nr 3/2015, protokół 1/2015
Uchwała 3/2015 (dotyczy Kierownika Monitorowania Zgodności Zatwierdzonej Organizacji Szkolenia ATO)
378 KB
pdf 4/2015 Posiedzenie z 16 lutego nr 4/2015, protokół 3/2015
Uchwała 4/2015 (dotyczy pozbawienia podstaw prawnych do Zgromadzenie członków jakie ma się odbyć 28 lutego br. )
380 KB
pdf 5/2015 Posiedzenie z 16 lutego nr 5/2015, protokół 4/2015
Uchwała 5/2015 (dotyczy wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków)
377 KB
pdf 6/2015 Posiedzenie z 16 lutego nr 6/2015, protokół 4/2015
Uchwała 6/2015 (dotyczy ustalenia aktualnej listy członków Aeroklubu Szczecińskiego)
374 KB
pdf 8/2015 Posiedzenie z 5 marca nr 8/2015, protokół 5/2015
Uchwała 8/2015 (W sprawie ustalenia aktualnej listy członków Aeroklubu Szczecińskiego)
426 KB
pdf 9/2015 Posiedzenie z 5 marca nr 9/2015, protokół 5/2015
Uchwała 9/2015 (W sprawie przyjęcia w poczet członków zwyczajnych AS)
363 KB
pdf 10/2015 Posiedzenie z 5 marca nr 10/2015, protokół 5/2015
Uchwała 10/2015 (W sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia członków AS)
379 KB