Zarząd Aeroklubu


Andrzej Kostkiewicz
Prezes

Tomasz Kostecki
Wiceprezes


Tomasz Zawadzki
Skarbnik


Bartłomiej Borkowski
Członek


Jarosław Labudda
Członek


kontakt:
tel. 91 461 55 50